Obnova autobusových zastávek u hřbitova a u lékárny

Obnova autobusových zastávek u hřbitova a u lékárny

Město Jaroměř má ve svém majetku 18 autobusových zastávek, které slouží ke každodenní dopravě občanům města i jeho návštěvníkům. Město Jaroměř chce zastávky, které budou dosluhovat, postupně rekonstruovat, aby každodenní cesta do práce, školy či za zábavou byla pro cestující co možná nejpříznivější.

V roce 2018 prošli rekonstrukcí obnovou zastávky u hřbitova a u lékárny.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet300.000 Kč
Schválený rozpočet300.000 Kč
Vlastní zdroje300.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 08. 2019
Převzetí díla (předpoklad)05. 08. 2019
Předání do užívání (předpoklad)06. 08. 2019

Galerie obrázků akce