Rekonstrukce č. p. 228 U Mlýna

Rekonstrukce č. p. 228 U Mlýna

Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci bytů v objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízel ubytovací služby, dnes využíváno jako zařízení v rámci systému pomoci válečným uprchlíkům (Ukrajina), na jehož provoz město dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu (přes KHK). Druhé nadzemní podlaží pak obsahuje bytové jednotky, které byly dlouhodobě pronajímány. V rámci bytové koncepce města tak dojde zejména k opravě bytových jednotek včetně inženýrských sítí. Projektovou přípravu zaštiťuje společnost SINTECHno s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet5.000.000 Kč
Schválený rozpočet5.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 06. 2023
Převzetí díla (předpoklad)30. 11. 2023

Galerie obrázků akce