Rekonstrukce č. p. 228 U Mlýna

Rekonstrukce č. p. 228 U Mlýna

Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci bytů v objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízel ubytovací služby, dnes využíváno jako zařízení v rámci systému pomoci válečným uprchlíkům (Ukrajina), na jehož provoz město dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu (přes KHK). Druhé nadzemní podlaží pak obsahuje bytové jednotky, které byly dlouhodobě pronajímány. V rámci bytové koncepce města tak dojde zejména k opravě bytových jednotek včetně inženýrských sítí. Projektovou přípravu zaštiťuje společnost SINTECHno s.r.o.