Rekonstrukce části prašné komunikace ul. Kapitána Nálepky

Rekonstrukce části prašné komunikace ul. Kapitána Nálepky

V roce 2023 proběhla rekonstrukce východní části ul. Kapitána Nálepky, která byla zařazena na tzv. seznam prašných komunikací určených k rekonstrukci. Akce proběhla v rámci oprav komunikací na sídlišti Zavadilka.

Zastupitelstvo města v roce 2015 schválilo seznam prašných komunikací, u kterých město má od roku 2016 postupně provádět rekonstrukce. Původně byl cíl rekonstruovat jednu prašnou komunikaci ročně, což znamená, že do konce tohoto roku jich mělo být zrekonstruovaných sedm. Město však zvládá provádění rekonstrukcí rychleji, nežli bylo původně plánováno, tedy místo sedmi jich do konce tohoto roku bude již třináct zrekonstruovaných. Mezi zbylých 10 komunikací patří ul. Sladovna – III. etata a ul. Kostelní. Tyto dvě ulice město zařadilo do akce Zelenomodré centrum Jaroměře, která by měla být spolufinancována z dotačního programu IROP na roky 2021-2027, a to díky města Jaroměře v Hradecko-pardubické aglomeraci ITI, předpoklad realizace je rok 2024-2025. V roce 2023 by měla být realizována ul. Na Rejsce. V dalších letech pak prašná část ul. Okružní, ul. Rumunská, prašná část komunikace v Jezbinách, vjezd do Železničního muzea, prašná část Husova náměstí, prašná část ul. Do Končin a cesta na Podklasný Mlýn.

Tabulka – Prašné komunikace a jejich pořadí

POŘADÍNÁZEV KOMUNIKACE
1.ul. Terronská
2.ul. Na Valech
3.ul. Moravská
4.ul. Rasošská
5.ul. Bulharská
6.ul. Bavlnářská
7.ul. Sladovna – III. etapa (ITI) ****
8.ul. Hrubínova
9.ul. Wolkerova
10.ul. Lužická
11.ul. Kostelní (ITI) ****
12.ul. SNP
13.ul. Na Rejsce – plánováno na r. 2023
14.ul. Okružní – plánováno na r. 2024
15.ul. Karla Langra *
16.ul. Kpt. Nálepky ***
17.ul. Rumunská
18.ul. Na Klouzkově **
19.ul. Jezbiny
20.vjezd do Železničního muzea
21.Husovo náměstí
22.ul. Do Končin
23.cesta na Podklasný Mlýn

Tučně jsou označeny komunikace, u kterých byla rekonstrukce již zrealizována.

* rekonstrukce ul. Karla Langra proběhla souběžně s přímo navazující ul. Bavlnářská v rámci hospodárnosti a ušetření finančních prostředků,
** rekonstrukce ul. Na Klouzkově byla provedena na základě vyvolané investice ze strany ČEZ Distribuce, a. s. a Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř,

*** rekonstrukce ul. Kpt. Nálepky proběhla v rámci oprav komunikací Zavadilka,

**** modře jsou označeny ulice, které město zařadilo do dotačního programu IROP na roky 2021-2027 v rámci členství v ITI Hradecko-pardubické aglomerace, předpoklad realizace je rok 2024-2025.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.300.000 Kč

Galerie obrázků akce