Rekonstrukce č.p. 49, nám. Československé armády-Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rekonstrukce č.p. 49, nám. Československé armády-Odbor dopravy a silničního hospodářství

Město Jaroměř realizovalo v roce 2015 rekonstrukci části domu č.p. 49 na náměstí Československé armády. Tento počin vedl k dalšímu zlepšení prostředí v centru města a ke zvýšení atraktivity centra, které v dnešní době supermarketů takovéto investice potřebuje. Vytvořil se zde průchod – Žákova pasáž, která spojuje lokalitu Na Valech s náměstím. Díky rekonstrukci vnitřních prostor pasáže se na náměstí přesídlil finanční úřad. Dále je zde notář, kavárna, prodejna a v neposlední řadě nové veřejné toalety, které nahradily nevyhovující veřejné WC u Komenského mostu.

Na konci roku 2018 se započala rekonstrukce dvou spodních podlaží, kam se v roce 2020 přestěhoval odbor dopravy a silničního hospodářství. Tento odbor sídlil v II. podlaží na č.p. 18, tedy nad Českou poštou, v prostorách, které byly naprosto nevyhovující. Občané, kteří přicházeli pro registraci vozidel, vydání řidičského průkazu či v dalších záležitostech, neměli možnost bezbariérového přístupu, čekali v úzké a mnohdy přeplněné chodbě, teploty v letních měsících a špatná cirkulace vzduchu ke komfortu občanů jednoznačně nepřidaly. To by se výrazně změnilo právě přestěhováním do nově zrekonstruovaných prostor na č.p. 49 v roce 2020.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet7.313.230 Kč
Schválený rozpočet7.313.230 Kč
Vysoutěžená cena7.126.663 Kč
Vlastní zdroje7.313.230 Kč
Předání staveniště (skutečnost)20. 11. 2018
Převzetí díla (skutečnost)31. 05. 2019
Předání do užívání (skutečnost)13. 08. 2020

Galerie obrázků akce