Rekonstrukce jižního chodníku v Máchově ul.

Rekonstrukce jižního chodníku v Máchově ul.

V roce 2019 proběhla také rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchově vč. výměny dožilého osvětlení. Město Jaroměř mělo stavební povolení již od konce roku 2016. K realizaci však mohlo přistoupit až v roce 2019 a to z důvodu prováděné výměny středotlakého plynovodného potrubí v rámci rekonstrukce železniční trati v dané ulici. Celkové náklady na rekonstrukci chodníku vč. veřejného osvětlení činily 917 065Kč.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.000.000 Kč
Vysoutěžená cena917.065 Kč
Vlastní zdroje917.065 Kč

Galerie obrázků akce