Rekonstrukce lávky u Hořenic

Rekonstrukce lávky u Hořenic

Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb, resp. jejich vytíženosti, bylo časové problematické zajistit potřebné podklady. Proto oprava mohla začít probíhat až v první polovině roku 2021, resp. pouze její horní část. V měsíci září 2021 došlo k zahájení prací také na spodní stavbě lávky. Ovšem i zde město muselo opakovaně soutěžit zhotovitele, neboť o takto komplikovanou stavbu, která je však svým rozsahem relativně malá, neměli zhotovitelé zájem o do otevřených výběrových řízení se i přes telefonické a emailové výzvy nehlásili. Nakonec se podařilo městu zajistit zhotovitele na mikropiloty až z Jihlavska a zhotovitele na spodní stavbu z Prahy. Renovovanou lávku bylo možno následně vrátit zpět na nově zbudované pilíře.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.800.000 Kč
Schválený rozpočet1.750.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)01. 03. 2021
Převzetí díla (skutečnost)28. 02. 2022

Galerie obrázků akce