Projektová dokumentace na akci Oprava mostu s kaplí Panny Marie

Projektová dokumentace na akci Oprava mostu s kaplí Panny Marie

Jedná se o zděný (cihla, kámen) klenbový most mezi ulicemi Havlíčkova a Jaromírova. Původní, pravděpodobně  barokně přestavěný, most s kapličkou je dnes již ve špatném stavu, do konstrukce mostu zatéká mostovkou a pata klenby, která byla odhalena po demolici přilehlého domu, je narušena erozí. Tento most prošel v 80. letech opravou, která spočívala v nástřiku torkretové skořepiny, díky níž ale bohužel dnes nevíme, v jakém stavu se most skutečně nachází. Prozatím byla provedena diagnostika (vrtané a kopané sondy) na jejímž základě se zjistilo, že díky „opravě“ z 80. let most není staticky nijak ohrožen, ale bohužel došlo k  tak nevratnému poničení původní konstrukce, že pokud by jsme chtěli uvést most do původního stavu, tak by bylo třeba zhotovit jeho repliku. Předmětem zájmu však stále zůstává řešení nestability kapličky.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet500.000 Kč
Schválený rozpočet500.000 Kč
Vysoutěžená cena156.090 Kč
Vlastní zdroje156.090 Kč
Převzetí díla (skutečnost)29. 10. 2020

Galerie obrázků akce