Rekonstrukce prašných komunikací – Na Rejsce

Rekonstrukce prašných komunikací – Na Rejsce

Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje vybrané prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města.

V roce 2023 došlo k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice se dočkala zpevněného povrchu včetně odvodnění, nového kontejnerového stání, chodníku a nového moderního veřejného LED osvětlení s vhodnou teplotou osvětlení. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Projecticon s.r.o., zhotovitelem akce byla společnost STAVIBET s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.979.962 Kč
Schválený rozpočet4.979.962 Kč
Předání staveniště (skutečnost)17. 04. 2023
Převzetí díla (skutečnost)25. 09. 2023

Galerie obrázků akce