Rekonstrukce nových prostor Městské policie Jaroměř v objektu Okružní č.p. 240

Rekonstrukce nových prostor Městské policie Jaroměř v objektu Okružní č.p. 240

Vnitřní prostory, které využívá Městská policie Jaroměř, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově, jsou dispozičně pro její provoz nevhodné. Z tohoto důvodu město Jaroměř v roce 2023/24 provede rekonstrukci vhodných městských nebytových prostor v objektu č.p. 240 (bastion III.). Konkrétně se jedná o stavební úpravy a modernizaci spočívající v provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, podlahových krytin a dokončovacích prací. Současné rozvody jsou již za hranou životnosti a pro další provoz je rekonstrukce vnitřních prostor nezbytná. V roce 2023 by měly být dokončeny projektové přípravy a na konci roku 2023 či začátkem roku 2024 by měla proběhnout realizace rekonstrukce prostor s následným přestěhováním Městské policie Jaroměř.