Rekonstrukce soudomí městského muzea  – „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“

Rekonstrukce soudomí městského muzea – „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“

Městské muzeum se nachází již od roku 1947 v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, architektonického skvostu počátků české moderny, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu významného architekta Josefa Gočára.

Koncem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té doby muzeum neprošlo žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí.

Výstavní prostory se nacházejí v přední části Wenkeova domu, zadní trakt domu slouží pouze jako depozitář.  Suterén domu byl zaplaven v roce 2000 „stoletou“ povodní, vzhledem k jeho současnému stavu není možné jeho plné využití.

Také vedlejší dům je z důvodu špatnému stavu využíván pouze částečně.  V prvním patře se nachází depozitáře a zázemí pro zaměstnance, druhé podlaží a podkroví jsou nevyužity. V nevyhovujícím stavu se také nachází dvůr za čp. 91, který je také nevyužíván.

V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní úpravě vnitřních prostor obou budov vč. zadního dvorku.

Došlo k rozšíření výstavních prostor, které tak získají téměř dvojnásobnou plochu. V budově čp. 91 vznikla také nová edukační místnost.  Na dvoře byl vybudován bezbariérový vstup v podobě rampy a dále zde je umístěn kubistický altán s pískovištěm.

Původní předpokládané rozpočtové náklady na celkovou rekonstrukci činily 21 mil. Kč vč. DPH.

Město Jaroměř společně s polskými partnery městy Boleslavec a Klodsko uspělo při žádosti o získání dotace z evropských fondů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V rámci této dotace bude tak městu hrazeno 85% předpokládaných uznatelných nákladů, tj. 831 215 € na projekt pod názvem „Centra tradičních řemesel na Cestě via Fabrilis“.  Zároveň Město Jaroměř obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to ve výši 5%, tj. 48 895 €, předpokládané uznatelné náklady, které připadnou k tíži města činí 10%, tj. 97 790 €.

Termín kompletního dokončení díla nečekaně protáhl záchranný archeologický průzkum, který probíhal během letních měsíců.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet34.000.000 Kč
Schválený rozpočet37.519.927 Kč
Vysoutěžená cena37.519.927 Kč
Cizí zdroje20.029.854 Kč
Předání staveniště (skutečnost)12. 10. 2020
Převzetí díla (skutečnost)12. 12. 2022

Galerie obrázků akce