ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa“ bylo v roce 2018 na území města Jaroměř umístěno 14 nových kamerových bodů.

Město Jaroměř úspěšně obdrželo 100 % dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky.

Umístění jednotlivých kamerových bodů bylo navrženo ve spolupráci Městské policie Jaroměř a Obvodního oddělení PČR Jaroměř tak, aby se v co největší možné míře předcházelo možnému výskytu protiprávního jednání, a tím se přispělo k většímu pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města Jaroměř a jeho městských částí, stejně jako bezpečnosti osob s cizí státní příslušností.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.849.354 Kč
Schválený rozpočet1.849.354 Kč
Cizí zdroje1.849.354 Kč

Galerie obrázků akce