Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři

Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři

Vlastní rekonstrukce spočívá v sejmutí mostního svršku a vybavení a následně vybrání i zásypu železobetonové klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce, obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení. Cílem této rekonstrukce je odstranění poruch mostního objektu, obnova mostního svršku a vybavení dle historických dokumentů. Před vlastní rekonstrukcí bude nutné vymístit vedení všech inženýrských sítí na provizorní lávku a následně po dokončení rekonstrukce vrátit zpět do mostního tělesa.

Město Jaroměř získalo ocenění za záchranu mostu

Národní památkový ústav ocenil ve středu 2. října v zámku Lemberk nejlepší počiny památkové péče za rok 2018. Stříbrnou plaketu si odnesli i zástupci města Úpice za záchranu a obnovu národní kulturní památky Dřevěnka v Úpici a města Jaroměř za obnovu silničního mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři…

Zdroj: https://rychnovsky.denik.cz/z-regionu/mesto-jaromer-ziskalo-oceneni-za-zachranu-mostu-20191004.html

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet19.000.000 Kč
Schválený rozpočet19.000.000 Kč
Vysoutěžená cena16.769.158 Kč
Vlastní zdroje19.000.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)04. 04. 2018
Převzetí díla (předpoklad)03. 06. 2019
Předání do užívání (předpoklad)05. 12. 2019

Galerie obrázků akce