Rekonstrukce ulice Rasošská, Jaroměř

Rekonstrukce ulice Rasošská, Jaroměř

Zastupitelstvo města schválilo seznam, resp. pořadí, v jakém se mají rekonstruovat prašné komunikace v majetku města. Město Jaroměř plánuje každý rok realizovat rekonstrukci alespoň jedné z prašných ulic. V roce 2016 proběhla rekonstrukce ul. Terronská, v roce 2017 ul. Na Valech, ul. Moravská a ul. Na Klouzkově. V roce 2018 se započala rekonstrukce jedné z nejdelších prašných komunikací, a to ul. Rasošské. Rekonstrukce místní komunikace ul. Rasošská na p. p. č. 800/1, 800/6, 742/1, 172/2, 743, 744, 746, 747 v k. ú. Josefov u Jaroměře. Začátek rekonstrukce je v celé délce, tj. od křižovatky ulice Hofmaisterova až na napojení Rudé armády směrem na Rasošky. Rekonstrukce komunikace je provedena v délce 650,48bm v základní šíři 3,0m s asfaltobetonovým povrchem a  jednostranným příčným sklonem. Vjezdy k rodinným domům jsou provedeny z betonové  dlažby tl. 80 cm.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet6.500.000 Kč
Schválený rozpočet6.500.000 Kč
Vysoutěžená cena6.300.000 Kč
Vlastní zdroje6.500.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)23. 07. 2018
Převzetí díla (předpoklad)30. 11. 2018
Předání do užívání (předpoklad)30. 11. 2018

Galerie obrázků akce