Eva Libichová
Na Bastionu I probíhá instalace mříže a mřížových vrat, která oddělí nádvoří bastionu od prostoru sousedící budovy. Výroba a instalace probíhá dle podmínek památkové péče.
Předpokládaný rozpočet:

296.956 Kč

Jiří Mikulka
V areálu bývalé nemocnice jsou již mnoho let poskytovány zdravotnické služby. Hlavní budově č.p. 84, která slouží veřejnosti již řadu desetiletí, je potřeba řešit výměnu rozvodů vody. Právě v letošním roce k této výměně má dojít. Projektovou dokumentaci připravila společnost VK INVESTING s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
V rámci bytového fondu v letošním roce dochází k výměně starých a špatně funkčních boilerů v městských nájemních bytech. Dojde tak nejen k větší efektivitě ohřevu vody a ke zvýšení komfortu nájemníků, ale také k finanční úspoře na energiích.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava komínů a pokladny na č.p. 242 v ul. Okružní. Jedná se o památkově chráněný objekt bývalých dvojitých kasáren. Aktuálně budova slouží pro spolkovou činnost Umělecké kolonie a jedná se…
Předpokládaný rozpočet:

2.700.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde s rostoucími cenami energií rostou také náklady na provoz. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 50% prostředků na zateplení. Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení konstrukcí jídelny a kuchyně, boků a zadní…
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje vybrané prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2023 dochází k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice by se měla…
Předpokládaný rozpočet:

4.979.962 Kč

Petr Filipec
Jedná se o doplnění stávajcích ulic o stromořadí, plošné výsadby keřů a trvalek. Realizací dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých ulic, takže i v horkých letních dnech bude pobyt v ulicích příjemnější. Po zapojení výsadeb se zde vytvoří nové úkryty a zdroje obživy v korunách stromů pro drobné…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou…
Předpokládaný rozpočet:

7.800.000 Kč

Šárka Víšková
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k postupné výměně či rušení těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti postupně dochází k odstraňování sloupů ze strany ČEZ Distribuce a…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč