Rozšíření městského kamerové systému

Rozšíření městského kamerové systému

Město Jaroměř v roce 2019 úspěšně obdrželo dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 198 440 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019 od Ministerstva vnitra České republiky.

U dotace byly uhrazeny 4 ks mobilních kamer vč. příslušenství, tyto kamery budou umístěny v místech, které nepokrývá statický kamerový bod, ale je zde nutný dočasný dohled,  – např. při sportovních utkáních, hromadných akcích, v případě nutnosti v blízkosti škol, při ochraně městských soch nebo památek před vandalismem apod. Mobilní kamerový systém může být přesouván podle aktuálních potřeb, aby se co v největší možné míře předcházelo možnému výskytu protiprávního jednání, a tím se i přispělo k většímu pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města Jaroměř a jeho městských částí.

Městský kamerový dohlížecí systém v současné době pokrývá 44 statických kamerových bodů.

Ačkoliv Česká republika patří již dlouhodobě mezi 10 nejbezpečnějších zemí světa, Město Jaroměř vnímá pozitivně podporu bezpečnostních opatření v rámci prevence kriminality ze strany Ministerstva vnitra.

Umístění jednotlivých kamerových bodů bylo navrženo ve spolupráci Městské policie Jaroměř a Obvodního oddělení PČR Jaroměř.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet200.000 Kč
Schválený rozpočet200.000 Kč
Vysoutěžená cena198.440 Kč
Cizí zdroje198.440 Kč

Galerie obrázků akce