Rozvody vody v bývalé nemocnici čp 84

Rozvody vody v bývalé nemocnici čp 84

V areálu bývalé nemocnice jsou již mnoho let poskytovány zdravotnické služby. Hlavní budově č.p. 84, která slouží veřejnosti již řadu desetiletí, je potřeba řešit výměnu rozvodů vody. Právě v letošním roce k této výměně má dojít. Projektovou dokumentaci připravila společnost VK INVESTING s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet2.000.000 Kč
Schválený rozpočet2.000.000 Kč
Vysoutěžená cena721.272 Kč
Předání staveniště (předpoklad)20. 02. 2023
Převzetí díla (předpoklad)31. 05. 2023

Galerie obrázků akce