Rozvody vody v bývalé nemocnici čp 84

Rozvody vody v bývalé nemocnici čp 84

V areálu bývalé nemocnice jsou stále poskytovány občanům zdravotnické služby. V hlavní budově č.p. 84, která slouží veřejnosti již řadu desetiletí a kde se mnoho občanů města také narodilo, bylo potřeba řešit výměnu rozvodů vody. Právě v roce 2023 k této výměně došlo. Projektovou dokumentaci připravila a následně realizaci provedla společnost VK INVESTING s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet2.000.000 Kč
Schválený rozpočet2.000.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)28. 03. 2023
Převzetí díla (skutečnost)16. 06. 2023

Galerie obrázků akce