Školní družina ZŠ Na Ostrově – Větvičkova vila v ul. Na Ptákách se konečně dočkala dětského hřiště

Školní družina ZŠ Na Ostrově – Větvičkova vila v ul. Na Ptákách se konečně dočkala dětského hřiště

Žáci i družinářky školní družiny ZŠ Na Ostrově se konečně dočkali adekvátního dětského hřiště. V minulosti se na zahradě nacházelo pouze dožilé pískoviště a pár zastaralých pingpongových stolů. Služeb školní družiny každodenně využívá až 130 dětí, což bude z budoucího hřiště činit jedno z nejvíce využívaných hřišť v Jaroměři.

Nové prvky byly vybrány právě s ohledem na aktivitu dětí věkové kategorie 6-9 let. Zvolené prvky však nejsou jenom o zábavě, ale byly vybrány s ohledem na rozvoj dětí, zejména by měly podporovat rozvoj motoriky, koordinace a rovnováhy.  Nové herní prvky by měly být instalovány na přelomu měsíců května a června.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet800.000 Kč
Schválený rozpočet800.000 Kč
Vysoutěžená cena620.004 Kč
Vlastní zdroje620.004 Kč
Předání staveniště (skutečnost)01. 04. 2020
Převzetí díla (skutečnost)05. 05. 2020

Galerie obrázků akce