Spořitelna čp. 38 – výměna oken 2021

Spořitelna čp. 38 – výměna oken 2021

Budova čp. 38 na nám. Československé armády je zapsanou kulturní památkou. V roce 2021 se provádí výměna vybraných oken, která jsou již ve špatném technickém stavu. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.032.054 Kč
Vysoutěžená cena1.032.054 Kč
Vlastní zdroje632.054 Kč
Předání staveniště (skutečnost)18. 10. 2021
Převzetí díla (skutečnost)19. 11. 2021
Předání do užívání (skutečnost)19. 11. 2021

Galerie obrázků akce