Statické zajištění přístavby MŠ v ulici Tyršova v Jaroměři-Josefově

Statické zajištění přístavby MŠ v ulici Tyršova v Jaroměři-Josefově

Na základě závěru statického posouzení přístavby mateřské školy v ulici Tyršova, došlo k sesednutí přístavby a bylo nutno provést sanaci vzniklých trhlin. Dle statického posouzení již k dalšímu pohybu nedocházelo a proto byla zadána projektová dokumentace na potřebnou sanaci. Akce proběhla v letních měsících roku 2022, tedy během letních prázdnin, kdy bylo zařízení mateřské školy mimo provoz.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet913.000 Kč
Schválený rozpočet913.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)01. 07. 2022
Převzetí díla (skutečnost)31. 08. 2022

Galerie obrázků akce