Autobusové zastávky v ulici Velichovská a v Semonicích

Autobusové zastávky v ulici Velichovská a v Semonicích

V ulici Velichovská byla v roce 2021 vyměněna dožitá autobusová zastávka.

Odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice naplánoval obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky v části města Semonice ve směru do centra a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na centrum nejprve došlo k odstranění zastávky stávající. Členové Osadního výboru Semonice upřednostnili obnovu staré zchátralé zastávky ve směru na centrum města s tím, že se budou místní občané aktivně podílet na její demontáži, aby pomohli městu docílit snížení nákladů. Osadní výbor Semonice měl rovněž zvážit, jaké motivy mají nové autobusové zastávky zdobit, kdy nakonec vybral nákresy dvou místních kostelů – kostela Sv. Markéty a evangelického kostela.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet344.000 Kč
Schválený rozpočet344.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)01. 05. 2021
Převzetí díla (skutečnost)30. 04. 2022

Galerie obrázků akce