Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy, Jaroměř

Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy, Jaroměř

Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy vycházejí ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města.

V rámci akce byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníku, veřejného osvětlení i kontejnerového stání tříděného odpadu v úseku od křižovatky s ul. Pionýrskou po ul. Mánesovu. Chodník i komunikace byly odvodněny do vsakovacího objektu, dešťové vody nejsou odváděny do kanalizace.

 

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.500.000 Kč
Vlastní zdroje3.119.678 Kč
Předání staveniště (skutečnost)04. 10. 2021
Převzetí díla (skutečnost)10. 12. 2021

Galerie obrázků akce