Stavební úpravy místní komunikace ul. Bulharská

Stavební úpravy místní komunikace ul. Bulharská

Stavební úpravy komunikace ul. Bulharské představovaly kompletní stavbu komunikace od křižovatky s ul. Ruskou po křižovatku s ul. Albánskou, nové chodníky v celé délce ulice a nové veřejné osvětlení.

V říjnu 2019 bylo předáno staveniště zhotovitelům, předpokládaný termín předání hotového díla byl 7. 12. 2019. Bohužel práce na komunikaci nepostupovaly dle harmonogramu a došlo ke zpoždění.  Veřejné osvětlení bylo dokončeno a bylo převzato od zhotovitele SO 401 bez vad a nedodělků v termínu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byly práce na komunikaci pozastaveny a pokračovaly v jarních měsících.

Nyní je dílo dokončeno a k 3. 7. 2020 převzato bez vad a nedodělků, dne 7. 7. 2020 byl vydán kolaudační souhlas.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet6.000.000 Kč
Schválený rozpočet6.000.000 Kč
Vysoutěžená cena4.902.162 Kč
Vlastní zdroje4.902.162 Kč
Předání staveniště (skutečnost)07. 10. 2019
Převzetí díla (skutečnost)07. 07. 2020

Galerie obrázků akce