Stavební úpravy místní komunikace ul. Máchova

Stavební úpravy místní komunikace ul. Máchova

V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. Na rok 2020 byla realizována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace byla rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny byly vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi byl upraven zelený pás na takovou šíři, která umožnil výsadbu stromů, odvádění dešťových vod z chodníku je řešeno vsakováním v tomto zeleném pásu. Tato varianta byla navržena s ohledem na potřebu zadržování vody v krajině, uloženou i zákonem.

Nad rámec projektové dokumentace byla opravena i příjezdová cesta k bytovým domům a byl vyměněn asfaltový povrch na parkovišti u křižovatky s ul. Svatopluka Čecha.

Došlo tak ke zkvalitnění veřejného prostoru, který se tato hojně využívaná ulice zaslouží.

Zakázka byla přidělena na základě vyhodnocení výběrového řízení přidělena firmě STRABAG a.s., předání staveniště proběhlo v druhé polovině července 2020, předání hotového díla 31. 10. 2020. Kolaudace proběhla začátkem prosince 2020.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet6.000.000 Kč
Schválený rozpočet6.000.000 Kč
Vysoutěžená cena4.330.798 Kč
Vlastní zdroje4.330.798 Kč
Předání staveniště (skutečnost)31. 07. 2020
Převzetí díla (předpoklad)31. 10. 2020

Galerie obrázků akce