Stavební úpravy místní komunikace ul. Ot. Španiela, Jaroměř

Stavební úpravy místní komunikace ul. Ot. Španiela, Jaroměř

V letních měsících roku 2023 proběhla rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Provedena byla nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu byl odvodněn chodník, komunikace byla odvodněna do nového vsakovacího objektu v tzv. „trojúhelníku“. Vzniklo i několik parkovacích míst pro osobní automobily a mezi ul. Alšovou a ul. Smetanovou tři místa pro autobusová stání, které budou sloužit pro odstavení autobusů při různých akcích ve sportovních zařízeních města – ve sportovní hale, na zimním stadionu i atletickém stadionu.

Rekonstrukce komunikace byla provedena pouze v rozsahu, který určily zkoušky a posouzení provedené autorizovanou osobou. Dle moderního přístupu neproběhla tak klasická výměna všech konstrukčních vrstev, jejich likvidace na skládkách a stavba všech vrstev znovu, ale na základě vrtů a rázových zkoušek byl určen nutný rozsah výměny podloží, byla také provedena recyklace části materiálů. Ušetřili se tak nejen finanční prostředky města, ale také životní prostředí.

Zároveň došlo k zúžení profilu komunikace a snížení rychlosti na 30 km/hod. Toto opatření bylo požadované dopravními experty, neboť v blízkosti se nachází několik školních a sportovních zařízení, je zde velký pohyb dětí.

Projektovou přípravu a autorský dozor provedla společnost Atsushi Hiro s.r.o. Realizaci pak uskutečnila společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet21.000.000 Kč
Schválený rozpočet21.000.000 Kč
Převzetí díla (skutečnost)06. 11. 2023

Galerie obrázků akce