Zelenomodré centrum Jaroměře

Zelenomodré centrum Jaroměře

Město Jaroměř nechalo vypracovat studii proveditelnosti a následně územní studii (dle podmínek operačního programu), které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, jenž by měla být zpracována v roce 2023. Město se uchází o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Hradecko-pardubickou aglomerací ITI (Integrované Územní Investice), jenž je město Jaroměř členem.

Předmětným územím je historické centrum města, tedy náměstí Československé armády, lokalita Na Valech, ul. Sladovna a ul. Kostelní, kde by mělo dojít k cílenému využívání srážkových vod a k ochlazování prostoru tohoto veřejného prostranství včetně rekonstrukce a zkvalitnění celého veřejného prostoru. Výsledky studií byly prezentovány široké veřejnosti, která měla možnost se k nim vyjádřit. Časový předpoklad samotné realizace je v roce 2024 až 2025. Dotace má být ve výši 85% uznatelných nákladů, nicméně se dá předpokládat, že skutečná výše dotace bude s ohledem na alokaci v ITI podstatně nižší.