Veřejné osvětlení ul. Královédvorská

Veřejné osvětlení ul. Královédvorská

Veřejné osvětlení v ul. Královédvorské je další navázaná investice na akce ČEZ Distribuce, a.s. V současnosti má město Jaroměř veřejné osvětlení na betonových stožárech společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která připravuje uložení vedení NN do země. Město Jaroměř zadalo projektovou dokumentaci a připravuje s využitím přiložení kabeláže do společného výkopu pro výstavbu nového veřejného osvětlení od křižovatky s ul. Na Žižkově po konec území města. Příloží kabeláže k akci společnosti ČEZ tak město Jaroměř ušetří nemalé finanční prostředky.

Termín realizace je v závislosti na realizaci ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Původně byla akce plánována na rok 2022, následně však došlo ze strany ČEZ Distribuce, a.s. k přeložení akce na rok 2023.