Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská

Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská

Město Jaroměř již dlouhodobě řeší problematiku zaplavování sklepů některých staveb v lokalitě ulice Bavlnářská při přívalových deštích z důvodu stékání velkého množství srážkových vod včetně vracení a vytlačování splaškových vod do soukromých objektů. Z těchto důvodů v roce 2022 došlo k finálnímu řešení tohoto problému odvodněním lokality včetně použití vsakovacích galerií. Tím došlo k dnes tolik žádanému efektu zadržování srážkových vod v krajině a tím doplňování spodních vod.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet7.500.000 Kč

Galerie obrázků akce