Vybudování chodníku k dětskému hřišti na Zavadilce

Vybudování chodníku k dětskému hřišti na Zavadilce

V roce 2021 došlo k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V dlouhodobě bylo hřiště přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město po dohodě se správcem (TSM) ponechalo otevřenou obslužnou bránu z boční strany a nově byl vybudován chodník, a to na místě vyšlapaných pěšin, propojující ul. J. Šímy a Rybalkovu, který ústí také do nového vstupu na dětské hřiště.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.500.000 Kč
Schválený rozpočet625.600 Kč
Vlastní zdroje625.600 Kč
Převzetí díla (skutečnost)12. 04. 2021

Galerie obrázků akce