Výměna mantinelů na zimním stadionu ASVAJ

Výměna mantinelů na zimním stadionu ASVAJ

Zimní stadion slouží po mnoho let široké veřejnosti a sportovním klubům. V poslední době zimní stadion dostal vylepšení systému chlazení, které přineslo výrazně vyšší bezpečnost jak pro obsluhu a návštěvníky stadionu, tak i pro celé jeho okolí. Aktuálně se zimní stadion může chlubit novou elektro-rolbou a nátěrem konstrukcí. V letošním roce je naplánována realizace kompletní výměny mantinelů, které jsou již ve špatném technickém stavu, zejména pak jejich uchycení. Zároveň dojde k výměně atypických mantinelů za normované, které mají nižší náklady na údržbu (výměna skel, opravy vstupních brán a branek) a přinesou lepší bezpečí a komfort pro uživatele.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.815.000 Kč
Schválený rozpočet1.815.000 Kč
Vysoutěžená cena1.317.473 Kč
Vlastní zdroje1.815.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)06. 04. 2020
Převzetí díla (skutečnost)04. 05. 2020
Předání do užívání (skutečnost)04. 05. 2020

Galerie obrázků akce