Výměna povrchu komunikace v ul. Lužické, Jaroměř

Výměna povrchu komunikace v ul. Lužické, Jaroměř

Na začátku července 2021 firma STRABAG, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení, provedla opravu povrchu komunikace ul. Lužické v části od zatáčky pod stadionem po křižovatku s ul. Na Obci.

S novým asfaltovým povrchem firma provedla také vyčištění příkopů a dva nové vsakovací objekty, aby byla komunikace dostatečně odvodněna.

Byla tedy opravena další komunikace ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města Jaroměře.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.500.000 Kč
Vysoutěžená cena1.074.750 Kč
Vlastní zdroje1.074.750 Kč
Předání staveniště (skutečnost)16. 06. 2021
Převzetí díla (skutečnost)16. 07. 2021
Předání do užívání (skutečnost)16. 07. 2021

Galerie obrázků akce