Výměna povrchu ul. Bavlnářské, ul. K. Langra a ul. Wolkerovy

Výměna povrchu ul. Bavlnářské, ul. K. Langra a ul. Wolkerovy

Společně se zástupci stavebních firem, které se zabývají dopravními stavbami, byly vytypovány tyto komunikaci jako ty, u kterých není nutné měnit kompletní skladbu vozovky, ale jejich opravu lze řešit odtěžením cca 20 cm a výměnou pouze 10 cm štěrkové vrstvy a 10 cm asfaltobetonů. V ul. Wolkerově bude obnoven drenážní příkop. Jedná se o ekonomicky i funkcionálně výhodný způsob opravy těchto městských komunikací. Věříme, že tato oprava výrazně pomůže zvýšit komfort všem uživatelům těchto městských cest.

V rámci akce proběhnou také terénní úpravy v ul. Bavlnářské. Tyto plochy budou osety „jaroměřskou směsí“, tedy směsí určenou přímo pro město Jaroměř. Ta obsahuje kromě travin i byliny, např. dobromysl, mateřídoušku, jetel, jitrocel, šalvěj, chrpu, kopretiny. Na webu města i ve zpravodaji o této směsi informoval odbor životního prostředí společně s Technickými službami města.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.000.000 Kč
Schválený rozpočet2.800.000 Kč
Vysoutěžená cena1.379.579 Kč
Vlastní zdroje1.379.579 Kč
Předání staveniště (skutečnost)01. 04. 2020
Převzetí díla (skutečnost)31. 05. 2020
Předání do užívání (skutečnost)31. 05. 2020

Galerie obrázků akce