Výměna starých plynový kotlů a kamen v městských bytech

Výměna starých plynový kotlů a kamen v městských bytech

Město Jaroměř naplánovalo výměnu starých topných těles v nájemních městských bytech. Jedná se o kotle a kamna, která jsou již za hrnou životnosti a mají vysoké nároky na provoz, zejména velkou spotřebu a jsou poruchová. Výměnu provedla firma Petr Pavel, IČO: 69142629.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet2.300.000 Kč
Schválený rozpočet2.300.000 Kč
Vysoutěžená cena1.916.950 Kč
Předání staveniště (předpoklad)19. 09. 2022
Převzetí díla (skutečnost)09. 12. 2022

Galerie obrázků akce