Výměna veřejného osvětlení na nám. Československé armády

Výměna veřejného osvětlení na nám. Československé armády

V květnu 2019 proběhla výměna dožilého veřejného osvětlení na nám. Československé armády. Původní ocelové stožáry byly vyměněny za nové historizující stožáry v souladu s požadavky Národního památkového úřadu a památkové péče. Náklady na výměnu veřejného osvětlení činily 263 093Kč.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet300.000 Kč
Schválený rozpočet300.000 Kč
Vysoutěžená cena263.093 Kč
Vlastní zdroje263.094 Kč

Galerie obrázků akce