Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou.

Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou obslužnost zařízení, proto bylo cílem města v rámci výměny zefektivnit jejich fungování. Nově umístěné výtahy mají celkovou kapacitu 26 osob a jsou opatřeny inteligentním sběrem, tj. z jednoho ovladače jsou ovládány oba výtahy s příjezdem kabiny, která je blíže k místu přivolání, čímž dochází k výraznému urychlení přepravy osob při používání výtahů.

Zároveň jeden z výtahů slouží jako evakuační výtah v případě požáru. S ohledem na nově instalovaný evakuační výtah bylo nutné provést stavební úpravy uvnitř objektu vedoucí k vyhovujícímu stavu požárně dělících konstrukcí a uzávěrů. Toto se týká především místností navazující na hlavní stupních chodbu a schodiště, kde došlo k výměně všech dveří.

Dále byla, v rámci navrhovaných stavebních prací, provedena oprava zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu a výměna dvojích dveří za automaticky otevírané pomocí posuvu na stěnu. Původní vstupní dveře a vnitřní dveře v navazující chodbě byly nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi ovládanými fotobuňkou. Toto opatření pomáhá zejména klientům s omezenou pohyblivostí.

Stavebními pracemi nebyl ohrožen chod domu, ačkoliv během prací výtahy fungovaly v omezeném režimu.

Aktuálně jsou hlavní práce dokončeny a čeká se na dokončení dílčích činností a předání díla ze strany zhotovitele.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet7.800.000 Kč
Schválený rozpočet7.800.000 Kč
Vysoutěžená cena7.057.713 Kč
Vlastní zdroje7.800.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)06. 09. 2021

Galerie obrázků akce