Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

Výměna výtahů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 780, ul. J. Šímy, Jaroměř

V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou.

Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou obslužnost zařízení, proto bylo cílem města v rámci výměny zefektivnit jejich fungování. Nově umístěné výtahy mají celkovou kapacitu 26 osob a jsou opatřeny inteligentním sběrem, tj. z jednoho ovladače jsou ovládány oba výtahy s příjezdem kabiny, která je blíže k místu přivolání, čímž dochází k výraznému urychlení přepravy osob při používání výtahů.

Zároveň jeden z výtahů slouží jako evakuační výtah v případě požáru. S ohledem na nově instalovaný evakuační výtah bylo nutné provést stavební úpravy uvnitř objektu vedoucí k vyhovujícímu stavu požárně dělících konstrukcí a uzávěrů. Toto se týká především místností navazující na hlavní stupních chodbu a schodiště, kde došlo k výměně všech dveří.

Dále byla, v rámci navrhovaných stavebních prací, provedena oprava zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu a výměna dvojích dveří za automaticky otevírané pomocí posuvu na stěnu. Původní vstupní dveře a vnitřní dveře v navazující chodbě byly nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi ovládanými fotobuňkou. Toto opatření pomáhá zejména klientům s omezenou pohyblivostí.

Stavebními pracemi nebyl ohrožen chod domu, ačkoliv během prací výtahy fungovaly v omezeném režimu.

Aktuálně jsou hlavní práce dokončeny, čekalo se na dokončení ještě dalších dílčích činností a předání díla ze strany zhotovitele, ke kterému během roku 2023 došlo.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet7.800.000 Kč
Schválený rozpočet7.800.000 Kč
Vysoutěžená cena7.057.713 Kč
Vlastní zdroje7.800.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)06. 09. 2021
Převzetí díla (skutečnost)30. 10. 2023

Galerie obrázků akce