Zajištění kaple Panny Marie ul. Havlíčkova Jaroměř

Zajištění kaple Panny Marie ul. Havlíčkova Jaroměř

Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, z památkového pohledu nevratně poškozena. Staticky je však stavba v dobrém stavu.  Problémem však zůstává stavba kapličky, její naklonění směrem do komunikace, které bylo způsobeno nedostatečným zhutněním a určitým pronikáním vody do konstrukce. Z toho důvodu bude nutné provést rekonstrukci kapličky. Město Jaroměř proto zadá projektovou přípravu a následně provede samotnou rekonstrukci této malé, zato významné památky v centru města.