Zateplení budovy – školní jídelna Na Karlově

Zateplení budovy – školní jídelna Na Karlově

Město Jaroměř má ve svém majetku budovu školní jídelny Na Karlově, kde s rostoucími cenami energií rostou také náklady na provoz. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde mohlo získat až 50% prostředků na zateplení. Předmětem veřejné zakázky bylo provedení zateplení konstrukcí jídelny a kuchyně, boků a zadní části budovy. Přední část již byla zateplena v rámci přístavby v roce 2005. Všechny potřebné podmínky město doložilo, splnilo podmínky a dotace mu byla poskytnuta. Záměr byl úspěšně proveden a dochází tak k úspoře na provozní nákladech školní jídelny.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.500.000 Kč
Cizí zdroje1.561.057 Kč
Předání staveniště (skutečnost)27. 10. 2023
Převzetí díla (skutečnost)06. 02. 2023

Galerie obrázků akce