ZŠ Na Ostrově – střecha – nátěry

ZŠ Na Ostrově – střecha – nátěry

V letošním roce by mělo dojít k udržovacím pracím na kulturní památce Základní škola Na Ostrově. Jedná se o monumentální novorenesanční školní budovu, která byla postavena v letech 1884 – 1885 podle projektu Arnošta Jenšovského jako chlapecká škola. Konkrétně se bude jednat o střechu školy a potřebnou obnovu nátěrů.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet450.000 Kč
Schválený rozpočet450.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)03. 07. 2023
Převzetí díla (předpoklad)28. 08. 2023

Galerie obrázků akce