ZŠ Na Ostrově – střecha – nátěry

ZŠ Na Ostrově – střecha – nátěry

V letošním roce byly provedeny udržovací prace na kulturní památce – budově ZŠ Na Ostrově. Co se týče samotné monumentální novorenesanční školní budovy, tam byla postavena v letech 1884 – 1885, a to podle projektu Arnošta Jenšovského, jakožto chlapecká škola. Jedná se o významnou dominantu v centru města.

V rámci udržovacích prací byla provedena potřebná obnova nátěrů střešního oplechování v souladu s požadavky památkové péče.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet450.000 Kč

Galerie obrázků akce