Zelenomodré centrum Jaroměře

Zelenomodré centrum Jaroměře

Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Hradecko-pardubickou aglomerací ITI (Integrované Územní Investice). Předmětným územím je náměstí Československé armády v Jaroměři a jeho přilehlé okolí, kde by mělo dojít k cílenému využívání srážkových vod a k ochlazování prostoru tohoto veřejného prostranství včetně rekonstrukce a zkvalitnění celého veřejného prostoru. Aktuálně je studie proveditelnosti již zpracována včetně územní studie dle aktuálních podmínek Evropské komise a IROPu. Výsledky studie byly prezentovány široké veřejnosti, která měla možnost se k nim vyjádřit. Časový předpoklad pro projektovou přípravu je aktuálně, díky posunu vypsání výzev (resp. stanovení požadavků EU, MMR a MŽP na projekt), rok 2023 a samotná realizace akce pak v roce 2024 až 2025. Dotace má být ve výši 85% uznatelných nákladů, nicméně se dá předpokládat, že skutečná výše dotace bude s ohledem na alokaci v ITI podstatně nižší.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 164.000.000 Kč
Schválený rozpočet 8.200.000 Kč

Galerie obrázků akce