Jan Žíla
V roce 2023 by mělo dojít ke zpevnění komunikace v úseku od severního konce ul. Legionářská k Záchranné stanici. Oprava bude provedena použitím recyklátu.
Předpokládaný rozpočet:

370.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o rekonstrukce chodníku na západní části od ul. 5. května směrem k průmyslovému areálu a navázání na novou smíšenou stezku v ul. Průmyslová. Projektově akci připravuje společnost Projecticon s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o opravu východní části chodníku severně od nové kruhové křižovatky, která naváže na opravený chodník v rámci akce výstavby křižovatky.
Předpokládaný rozpočet:

210.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023-2024 by měly proběhnout dvě etapy výměny neúsporných svítidel veřejného osvětlení na celém území města. Tím dojde k výrazné úspoře energií, u kterých v posledních letech ceny raketově rostly. Město vnímá i požadavky životního prostředí a novodobé nároky na teplotu chromatičnosti, která by se měla pohybovat…
Předpokládaný rozpočet:

24.000.000 Kč

Jan Žíla
V letošním roce proběhne výstavba dřevěného plotu na Mlýnské promenádě. Jedná se o smluvní závazek města. Plot bude vybudován v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. Dojde tak ke zlepšení prostředí části promenády a většímu soukromí občanů. Plot bude vybudován sice na náklady města, ale jeho pravidelnou předepsanou…
Předpokládaný rozpočet:

838.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2022 město Jaroměř vybudovalo novou část cyklostezky, která významným způsobem zlepšila dopravní bezpečnost v ulici Průmyslová. V rámci výstavby byly připraveny chráničky pro instalaci veřejného osvětlení. V letošním roce tak proběhne jeho realizace. Projektově akci zaštítil projektant Ing. Jakub Kubina.
Předpokládaný rozpočet:

1.560.000 Kč

Jan Žíla
Budova č.p. 18 se nachází na samotném vjezdu do historického centra města, a to po levé straně za opraveným Tyršovým mostem. Jedná se o kulturní památku, jednopatrový dům Podzidního mlýna, přestavěný v 1. pol. 19. století a upravený v r. 1908 pro potřeby pošty se secesní fasádou. Objekt…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Pavel Martínek
Město Jaroměř vlastní i provozuje Areál Sportovních a Volnočasových Aktiviv v Jaroměři (www.asvaj.cz). Areál tvoří v této době čtyři sportoviště situované v intravilánu města a integrované na plochách, které spolu bezprostředně souvisí. Je to v první řadě nová víceúčelová sportovní hala, pak nově zrekonstruovaný atletický stadion, krytý zimní…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jiří Mikulka
Zařízení školního stravování poskytuje stravu pro ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy Němcové, Gymnázium, Střední škola řemeslná Jaroměř a ZŠ v Josefově. Stovky strávníků denně dochází přímo hlavní budovy jídelny Na Karlově, včetně učitelů, kde se stravují. Mimo tyto pravidelné strávníky se poskytují služby také pro cizí strávníky, a to formou snídaní, obědů i večeří,…
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Eva Libichová
V letošním roce by mělo dojít k zateplení půdních prostor na kulturní památce Základní škola Na Ostrově. Jedná se o monumentální novorenesanční školní budovu, která byla postavena v letech 1884 – 1885 podle projektu Arnošta Jenšovského jako chlapecká škola. Reaguje se tak na stále rostoucí náklady energií zachování…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava další části nájezdové rampy na hradby. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu…
Předpokládaný rozpočet:

4.598.000 Kč

Jan Žíla
Bastion X. spadá do rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace z konce 18. století je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Bastion X. je otevřen veřejnosti…
Předpokládaný rozpočet:

580.000 Kč

Eva Libichová
V letošním roce by mělo dojít k udržovacím pracím na kulturní památce Základní škola Na Ostrově. Jedná se o monumentální novorenesanční školní budovu, která byla postavena v letech 1884 – 1885 podle projektu Arnošta Jenšovského jako chlapecká škola. Konkrétně se bude jednat o střechu školy a potřebnou obnovu…
Předpokládaný rozpočet:

450.000 Kč

Eva Libichová
V letošním roce by měla proběhnou lokální oprava malé části hradeb za č.p. 229, která je v havarijním stavu. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava společných prostor v budově č.p. 3 na náměstí Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou, klasicistní školní budovu z roku 1839, která se významně uplatňuje v panoramatu města. Uvnitř…
Předpokládaný rozpočet:

720.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o demolici staticky narušené a nevyhovující přístavby, která tvoří zázemí památkově chráněné budovy Boučkova divadla a výstavby nové. Projektovou přípravu zaštítila společnost SINTECHno s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

2.700.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje opravu vodní nádrže v Jezbinách, která potřebuje spravit praskliny a stavítko. K opravě by mělo dojít v letošním roce.
Předpokládaný rozpočet:

440.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř společně s okolními obcemi připravuje osazení některých míst silniční sítě radary. Jedná se zejména o úseky, které se z dopravní bezpečnosti jeví jako problematické a kde řidiči dlouhodobě nedodržují předepsanou rychlost. Obce tím sledují zejména dosažení bezpečnosti pro své občany včetně těch nejmenších. Aktuálně probíhá výběrové…
Předpokládaný rozpočet:

52.030.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř připravuje opravu chodníku včetně vjezdu u domu č.p. 780 v ulici J. Šímy, kde se nachází byty zvláštního určení s poskytováním pečovatelské péče. Chodník je již dožitý a potrhaný od kořenových systému u neodborně zasázených stromů.
Předpokládaný rozpočet:

1.600.000 Kč

Jan Žíla
Od nového autobusového terminálu vede chodník ulicí Nádražní. Tento chodník je ve špatném stavu a končí historicky v zatáčce. Město Jaroměř proto připravuje jeho rekonstrukci včetně dostavby až po křižovatku s ul. Sv. Čecha. Tím dojde jak k lepšímu komfortu chodců, kteří proudí na autobus či vlak a…
Předpokládaný rozpočet:

8.270.000 Kč

Jan Žíla
U okružní křižovatky ulice Hradecká a ulice Žižkova dochází po dešti na chodníku ke tvoření velké kaluže, která je přes celou šíři chodníku a znemožňuje chodcům průchod. V letošním roce by mělo dojít k odstraní tohoto neduhu.
Předpokládaný rozpočet:

420.000 Kč

Jan Žíla
Z ulice Jaromírova do ulice Na Skluzavce a V Zahradách vede kamenné schodiště, které již potřebuje rekonstrukci. Věc komplikuje skutečnost, že na konci schodů je založena opěrná zeď sousední nemovitosti, jenž není v majetku města, která se sama nachází ve špatném technickém stavu. Město proto oslovilo majitele sousední…
Předpokládaný rozpočet:

750.000 Kč

Jan Žíla
Na území části Semonice se nachází komunikace, která slouží k propojení horní komunikace (ul. Hradecká) se spodní komunikací a zároveň slouží jako příjezdová cesta k několika nemovitostem. Tato propojující komunikace se nachází ve svahu a je ve špatném technickém stavu s absencí řešení odvodnění. V letošním roce by…
Předpokládaný rozpočet:

5.200.000 Kč

Eva Libichová
Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní…
Předpokládaný rozpočet:

10.000.000 Kč

Jan Žíla
V letních měsících roku 2023 by měla proběhnout rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Měla být provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu…
Předpokládaný rozpočet:

21.000.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených samo-posuvných dveří v pasáži, které…
Předpokládaný rozpočet:

2.462.848 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř nechalo vypracovat studii proveditelnosti a následně územní studii (dle podmínek operačního programu), které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, jenž by měla být zpracována v roce 2023. Město se uchází o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci bytů v objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízel ubytovací služby, dnes využíváno jako zařízení v rámci systému pomoci válečným uprchlíkům (Ukrajina), na jehož…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč