Jan Žíla
Regály tak jako v roce 1911. Jaroměř otevřela památkově chráněný Wenkeův obchodní dům Jaroměř na Náchodsku v neděli po téměř tříleté rekonstrukci slavnostně otevřela Wenkeův obchodní dům, který je sídlem městského muzea. Oprava modernistické budovy z roku 1911, která je od roku 2017 národní kulturní památkou… Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3574616-regaly-tak-jako-v-roce-1911-jaromer-otevrela-pamatkove-chraneny-wenkeuv-obchodni-dum#articlewithopenedgallery…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje dům s byty zvláštního určení, kde se poskytuje pečovatelská služba, v ul. J. Šímy č.p. 780 (Pečovatelská služba Jaroměř). Jedná se o panelový dům, který sice z venku prošel rekonstrukcí včetně zateplení, nicméně vlastní byty mají většinou ještě původní umakartové jádro s vanou, což je…
Předpokládaný rozpočet:

5.500.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř naplánovalo výměnu starých topných těles v nájemních městských bytech. Jedná se o kotle a kamna, která jsou již za hrnou životnosti a mají vysoké nároky na provoz, zejména velkou spotřebu a jsou poruchová. Výměnu provedla firma Petr Pavel, IČO: 69142629.
Předpokládaný rozpočet:

2.300.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 by mělo dojít ke zpevnění komunikace v úseku od severního konce ul. Legionářská k Záchranné stanici. Oprava bude provedena použitím recyklátu.
Předpokládaný rozpočet:

370.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o rekonstrukce chodníku na západní části od ul. 5. května směrem k průmyslovému areálu a navázání na novou smíšenou stezku v ul. Průmyslová. Projektově akci připravuje společnost Projecticon s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o opravu východní části chodníku severně od nové kruhové křižovatky, která naváže na opravený chodník v rámci akce výstavby křižovatky.
Předpokládaný rozpočet:

210.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023-2024 by měly proběhnout dvě etapy výměny neúsporných svítidel veřejného osvětlení na celém území města. Tím dojde k výrazné úspoře energií, u kterých v posledních letech ceny raketově rostly. Město vnímá i požadavky životního prostředí a novodobé nároky na teplotu chromatičnosti, která by se měla pohybovat…
Předpokládaný rozpočet:

24.000.000 Kč

Jan Žíla
V letošním roce proběhne výstavba dřevěného plotu na Mlýnské promenádě. Jedná se o smluvní závazek města. Plot bude vybudován v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. Dojde tak ke zlepšení prostředí části promenády a většímu soukromí občanů. Plot bude vybudován sice na náklady města, ale jeho pravidelnou předepsanou…
Předpokládaný rozpočet:

838.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2022 město Jaroměř vybudovalo novou část cyklostezky, která významným způsobem zlepšila dopravní bezpečnost v ulici Průmyslová. V rámci výstavby byly připraveny chráničky pro instalaci veřejného osvětlení. V letošním roce tak proběhne jeho realizace. Projektově akci zaštítil projektant Ing. Jakub Kubina.
Předpokládaný rozpočet:

1.560.000 Kč

Jan Žíla
Budova č.p. 18 se nachází na samotném vjezdu do historického centra města, a to po levé straně za opraveným Tyršovým mostem. Jedná se o kulturní památku, jednopatrový dům Podzidního mlýna, přestavěný v 1. pol. 19. století a upravený v r. 1908 pro potřeby pošty se secesní fasádou. Objekt…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Jan Žíla
V rámci bytového fondu v letošním roce dochází k výměně starých a špatně funkčních boilerů v městských nájemních bytech. Dojde tak nejen k větší efektivitě ohřevu vody a ke zvýšení komfortu nájemníků, ale také k finanční úspoře na energiích.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jan Žíla
Bastion X. spadá do rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace z konce 18. století je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Bastion X. je otevřen veřejnosti…
Předpokládaný rozpočet:

580.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o demolici staticky narušené a nevyhovující přístavby, která tvoří zázemí památkově chráněné budovy Boučkova divadla a výstavby nové. Projektovou přípravu zaštítila společnost SINTECHno s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

2.700.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje opravu vodní nádrže v Jezbinách, která potřebuje spravit praskliny a stavítko. K opravě by mělo dojít v letošním roce.
Předpokládaný rozpočet:

440.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř společně s okolními obcemi připravuje osazení některých míst silniční sítě radary. Jedná se zejména o úseky, které se z dopravní bezpečnosti jeví jako problematické a kde řidiči dlouhodobě nedodržují předepsanou rychlost. Obce tím sledují zejména dosažení bezpečnosti pro své občany včetně těch nejmenších. Aktuálně probíhá výběrové…
Předpokládaný rozpočet:

52.030.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř připravuje opravu chodníku včetně vjezdu u domu č.p. 780 v ulici J. Šímy, kde se nachází byty zvláštního určení s poskytováním pečovatelské péče. Chodník je již dožitý a potrhaný od kořenových systému u neodborně zasázených stromů.
Předpokládaný rozpočet:

1.600.000 Kč

Jan Žíla
Od nového autobusového terminálu vede chodník ulicí Nádražní. Tento chodník je ve špatném stavu a končí historicky v zatáčce. Město Jaroměř proto připravuje jeho rekonstrukci včetně dostavby až po křižovatku s ul. Sv. Čecha. Tím dojde jak k lepšímu komfortu chodců, kteří proudí na autobus či vlak a…
Předpokládaný rozpočet:

8.270.000 Kč

Jan Žíla
U okružní křižovatky ulice Hradecká a ulice Žižkova dochází po dešti na chodníku ke tvoření velké kaluže, která je přes celou šíři chodníku a znemožňuje chodcům průchod. V letošním roce by mělo dojít k odstraní tohoto neduhu.
Předpokládaný rozpočet:

420.000 Kč

Jan Žíla
Z ulice Jaromírova do ulice Na Skluzavce a V Zahradách vede kamenné schodiště, které již potřebuje rekonstrukci. Věc komplikuje skutečnost, že na konci schodů je založena opěrná zeď sousední nemovitosti, jenž není v majetku města, která se sama nachází ve špatném technickém stavu. Město proto oslovilo majitele sousední…
Předpokládaný rozpočet:

750.000 Kč

Jan Žíla
Na území části Semonice se nachází komunikace, která slouží k propojení horní komunikace (ul. Hradecká) se spodní komunikací a zároveň slouží jako příjezdová cesta k několika nemovitostem. Tato propojující komunikace se nachází ve svahu a je ve špatném technickém stavu s absencí řešení odvodnění. V letošním roce by…
Předpokládaný rozpočet:

5.200.000 Kč

Jan Žíla
Lehkoatletický stadion slouží sportovním klubům i amatérským sportovcům již více jak 10 let. S tím se pojí také to, že i přes pravidelnou údržbu a lokální opravy povrchu atletické dráhy, nastal čas pro kompletní výměnu povrchu tak, aby dále splňoval požadavky technické i bezpečnostní. Proto město Jaroměř v…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
Opravy Bastionu IV v josefovské pevnosti za 152 milionů jsou hotové. To oceňuje hlavně umělecká komunita, která patří k hlavním magnetům pro turisty. Další práce váznou na penězích. Je to malý zlomek pevnosti, ale důležitý signál pro Josefov, že se s pevností počítá. Stavaři dokončili opravy Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje vybrané prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2023 dochází k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice by se měla…
Předpokládaný rozpočet:

4.979.962 Kč

Jan Žíla
V letních měsících roku 2023 by měla proběhnout rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Měla být provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu…
Předpokládaný rozpočet:

21.000.000 Kč

Jan Žíla
V Jaroměři na Náchodsku začala rekonstrukce historického Wenkeova obchodního domu. V budově architekta Josefa Gočára nyní sídlí městské muzeum. Rozsáhlé opravy se budou týkat také navazujícího objektu, kde byly umístěny depozitáře. Rozpočet projektu, který počítá s vybudováním nové expozice, je stanoven na zhruba 27 milionů korun… Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3250068-jaromer-osvezi-gocara-wenkeuv-obchodni-dum-projde-rekonstrukci…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Wenkeův dům od Josefa Gočára, skvost moderní architektury v Jaroměři na Náchodsku, se chystá na rekonstrukci. Národní kulturní památky se změny příliš nedotknou, zásadní opravu potřebuje sousedící dům. Architekt David Vávra navrhl propojit současnou expozici městského muzea s nepřístupnými prostory… Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/wenkeuv-dum-pamatka-gocar-rekionstrukce-dotace-jaromer-muzeum-muslove-zbozi-kralovehradecky-kraj.A200610_164159_hradec-zpravy_tuu
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených samo-posuvných dveří v pasáži, které…
Předpokládaný rozpočet:

2.462.848 Kč

Jan Žíla
V roce 2019 město obměnilo dosluhující autobusové zastávky v ulici Národní u bývalé jaroměřské nemocnice a v ulici Rudé armády. Město rozmísťuje stejný design nových zastávek. Nové zastávky mají hliníkovou konstrukci, výplně z bezpečnostního skla včetně dřevěného prvku s lavicí k sezení.
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu bude revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
V létě by měla začít oprava severozápadního úseku hradeb barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Náklady na rekonstrukci se odhadují na více než 130,4 milionu korun, více než 80 procent nákladů by měla pokrýt dotace z fondů EU. Hotovo má být koncem roku 2021. Jde o největší…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Přes 200 let staré hradby pevnosti Josefov na Náchodsku se rozpadají. Zima jim zasadila další ránu značnými teplotními výkyvy. Od poloviny roku se do severní části pevnosti nastěhují stavební dělníci a zdivo památky začnou opravovat. Projekt za 130 milionů korun však zachrání jen zlomek areálu. V okolí Bastionu…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Královéhradecko, Jaroměř – Jedno z pěti ocenění Stavba roku 2015 získal nový Komenského most v Jaroměři. Slavnostní vyhlášení této prestižní soutěže se konalo v úterý v Betlémské kapli v Praze. „Lávka v Jaroměři je lehká a velmi elegantní, skrývá v sobě velký statický a konstruktérský um a cit architekta,“…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s tehdy nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. Byl spojnicí dvou urbanisticky a architektonicky velmi odlišných městských částí, tvořenou příhradovou ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se jednalo o most šikmý, byla…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Národní památkový ústav ocenil ve středu 2. října v zámku Lemberk nejlepší počiny památkové péče za rok 2018. Stříbrnou plaketu si odnesli i zástupci města Úpice za záchranu a obnovu národní kulturní památky Dřevěnka v Úpici a města Jaroměř za obnovu silničního mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři… Zdroj: https://rychnovsky.denik.cz/z-regionu/mesto-jaromer-ziskalo-oceneni-za-zachranu-mostu-20191004.html  
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Obnova silničního mostu z období první republiky stavbě plně navrátila funkčnost a zároveň umožnila zachovat její charakteristické konstrukční vlastnosti a vzhled. To vše za příkladné spolupráce investora, projektanta, stavebních firem a památkové péče. Obloukový silniční železobetonový most byl uveden do provozu symbolicky v den výročí vzniku samostatné Československé…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Jaroměř se pyšní novým dopravním terminálem pro autobusovou dopravu. V areálu vznikla i cyklověž a parkovací stání pro auta. Zkolaudováno. Nový dopravní terminál v Jaroměři už postupně začíná sloužit občanům. Řidiči už mohou využívat parkovací stání pro 92 automobilů. Ve středu 10. června se otevře automatizovaná kolárna pro…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř připravuje výstavbu nového dopravního terminálu v Jaroměři, jehož umístění bude v blízkosti stávající železniční stanice ČD. V rámci plánované výstavby dopravního terminálu by měla být vybudována čtyři autobusová stání se zastřešením a návazností na vstupní budovu do železniční stanice, dále pak 92 nových parkovacích míst pro osobní automobily a v…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Dvě velké stavby nejprve zkomplikují dopravu v Jaroměři, aby později poskytly cestujícím vyšší komfort. Velkou rekonstrukcí projde v létě vlakové nádraží. Cestující se musí připravit na dlouhé výluky a omezení. Druhou očekávanou stavbou bude nové autobusové nádraží, které vyroste hned vedle vlakového… Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/dopravni-terminal-jaromer-autobusy-vlaky-nadrazi.A180223_384904_hradec-zpravy_the
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Po ukončení sezony v roce 2019 byla provedena servisní kontrola stroje na úpravu ledu – rolby. Předpokládaná hodnota opravy rolby WM 2070 Junior, vyrobené v roce 2004, činila 666 245,- Kč včetně DPH. Výše této investice byla vzhledem ke stáří rolby značná a tak vedení města rozhodlo o nákupu…
Předpokládaný rozpočet:

3.800.000 Kč

Jan Žíla
Během měsíce dubna a května proběhla v rámci přípravy na novou sezónu oprava bazénů v plaveckém areálu ASVAJ. Každým rokem po zimním období probíhají opravy bazénů, nicméně tento rok si oprava vyžádala vyšší finanční náklady. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude město nuceno zainvestovat do kompletní revitalizace…
Předpokládaný rozpočet:

220.000 Kč

Jan Žíla
V období od 5. 4. 2019 do 16. 5. 2019 proběhl na zimním stadionu nátěr ocelové konstrukce. Extrémně vlhké prostředí zimního stadionu se podepisuje na stavu nosné ocelové konstrukce. V rámci bezpečného provozu proběhla na přelomu roku 2018/2019 statická prohlídka, která konstatovala uspokojivý stav konstrukce, nicméně upozornila na nutnost…
Předpokládaný rozpočet:

302.500 Kč

Jan Žíla
Vzhledem ke stáří arkýřů na budově městského divadla proběhla v roce 2020 jejich oprava. Následně v roce 2021 proběhla na této významné dominantě v centru města oprava oken, které byly ve špatném technickém stavu. Budova městského divadla je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč

Jan Žíla
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Jan Žíla
Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že velká část kanceláři se nachází na slunné jižní části náměstí a také s ohledem na…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jan Žíla
Zimní stadion slouží po mnoho let široké veřejnosti a sportovním klubům. V poslední době zimní stadion dostal vylepšení systému chlazení, které přineslo výrazně vyšší bezpečnost jak pro obsluhu a návštěvníky stadionu, tak i pro celé jeho okolí. Aktuálně se zimní stadion může chlubit novou elektro-rolbou a nátěrem konstrukcí. V…
Předpokládaný rozpočet:

1.815.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní objekt na náměstí Svobody, do kterého přes terasy zatéká. Důvodem je zejména již nefunkční izolace. Proto je potřeba tyto terasy opravit včetně hydroizolace a instalace nových krytin.
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní bytový dům č.p. 1 na Masarykově náměstí, který v roce 2020 prošel opravou komínů. Některé komíny byly již v neodpovídajícím stavebně-technickým stavu a vyžadovaly provedení oprav včetně převložkování. Veškeré opravy byly provedeny v souladu s platnými technickými normami a v souladu s památkovou péčí, neboť…
Předpokládaný rozpočet:

480.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř v roce 2021 provedlo instalaci nových vodoměrů v nebytových prostorách města, které jsou pronajaté občanům i podnikajícím osobám. Jedná se o moderní vodoměry s možností dálkového odečtu tzv. walk-by. Tento systém není cenově tak náročný jako online verze, nicméně poskytne městu i nájemníkům lepší a přesnější…
Předpokládaný rozpočet:

360.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci bytů v objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízel ubytovací služby, dnes využíváno jako zařízení v rámci systému pomoci válečným uprchlíkům (Ukrajina), na jehož…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu byla revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet: