Rekonstrukce č.p. 49, nám. Československé armády-odstranění vlhkosti a rekonstrukce obchodů

Rekonstrukce č.p. 49, nám. Československé armády-odstranění vlhkosti a rekonstrukce obchodů

V roce 2022 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí návštěvníkům lepší tepelný komfort v zimních měsících a sníží energetickou náročnost provozu budovy.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 2.490.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 22. 10. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 19. 12. 2022

Galerie obrázků akce