Komunikace sběrný dvůr

Komunikace sběrný dvůr

V roce 2022 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s potřebnou nosností pro těžkou dopravu, která na sběrný dvůr proudí. Zároveň vzniknout také nová parkovací místa pro prodejnu Re Use Centra Technických služeb města Jaroměř.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 5.290.000 Kč
Schválený rozpočet 5.290.000 Kč
Vlastní zdroje 5.290.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 03. 10. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 12. 12. 2022

Galerie obrázků akce