Rekonstrukce ul. Na Žižkově – odvodnění

Rekonstrukce ul. Na Žižkově – odvodnění

Nejdříve ve třetím čtvrtletí roku 2022 či v roce 2023 by mělo dojít k zahájení rekonstrukce ulice Na Žižkově, kde město nutně potřebuje vyřešit odvodnění ulice včetně zabezpečení svahu u mostu a v rámci plánované akce ČEZ Distribuce, a.s., která bude odstraňovat vrchní vedení, provést instalaci nového veřejného osvětlení. Mělo by tedy dojít k výměně povrchu vozovky za asfaltový, zároveň ke zúžení komunikace na odpovídající šíři, dále k rekonstrukci chodníku a instalaci nového veřejného LED osvětlení. Termín započetí rekonstrukce bude záviset od akce společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 8.000.000 Kč

Galerie obrázků akce