Jaroslava Valentová
Předmětem opravy mostu v II. etapě je nátěr stávajícího mostního objektu protikorozní ochrannou. Úpravy spočívají: v omytí části ocelové mostní konstrukce, v odstranění zbytků původních nátěrů, v tryskání křemičitým pískem, v nátěru nosné konstrukce mostního objektu novou protikorozní ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou životnost a odolnost proti agresivnímu prostředí.
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jaroslava Valentová
Zastupitelstvo města schválilo seznam, resp. pořadí, v jakém se mají rekonstruovat prašné komunikace v majetku města. Město Jaroměř plánuje každý rok realizovat rekonstrukci alespoň jedné z prašných ulic. V roce 2016 proběhla rekonstrukce ul. Terronská, v roce 2017 ul. Na Valech, ul. Moravská a ul. Na Klouzkově. V…
Předpokládaný rozpočet:

6.500.000 Kč