Uliční značení

Uliční značení

V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění.

Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění tabulek s názvy ulic. Tabulky jsou umístěny na ploty a fasády domů v souladu s platnou legislativou, podle které město je povinno ulice označit a majitelé nemovitostí jsou povinni toto označení snést. Odbor majetku města musel vybrat místa dle požadavků zákona, nicméně se snažil o co možná nejcitlivější řešení s ohledem na dané možnosti. Odbor majetku města zaslal s předstihem všem dotčeným majitelům nemovitostí dopis s informací o plánovaném umístění. Děkujeme všem majitelům nemovitostí za jejich vstřícný přístup při vzájemném plnění zákonné povinnosti.

Výběrové řízení na výrobu proběhlo v r. 2019, kdy byla vybrána ekonomicky nevýhodnější nabídka při stanovených kvalitativních požadavcích. V současné době máme všechny uliční tabule vyrobeny a byla zahájena instalace, kterou provádějí Technické služby města Jaroměře. Instalované cedule jsou již v části Na Ptákách a Růžovka, následovat budou Cihelny a další části.

Tabulky s názvy ulic jsou vyrobeny z ocelového plechu určeného ke smaltování s oboustrannou smaltovanou úpravou. Velikost je 60 x 30 cm. Barva podkladu je červená s bílým písmem.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet700.000 Kč
Schválený rozpočet750.000 Kč
Vysoutěžená cena525.000 Kč
Vlastní zdroje525.000 Kč
Převzetí díla (předpoklad)31. 08. 2020

Galerie obrázků akce