Cyklostezka v ul. Do Končin

Cyklostezka v ul. Do Končin

Na podnět výboru pro bezpečnost a pořádek město řeší situaci v části ulice Do Končin, kde se střetává pěší doprava s cyklisty a motorovou dopravou. Situace se v uplynulých 15 letech výrazně změnila, zejména s novou zástavbou a s vybudováním cyklostezky Hradec Králové – Kuks. Z tohoto důvodu zde dochází k nebezpečným střetům jak nových obyvatel (hrajících si dětí, pěší a aut), tak i s procházejícími a projíždějícími, kteří pokračují po cyklostezce směr Kuks či opačně na Hradec Králové, popř. na Polcovský dvůr, do Běluně, Krábčic či s návštěvníky krematoria. Zároveň zpevněná komunikace je poměrně úzká s aktuálním nedostatkem výhyben. Město se na místě potkalo s dopravními inženýry, z čehož vyplynul návrh vybudovat v této lokalitě oddělený zpevněný pruh pro pěší / cyklo dopravu. Akce by měla být realizována ještě v letošním roce.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet5.000.000 Kč
Schválený rozpočet5.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)09. 09. 2024

Galerie obrázků akce