Komunikace sběrný dvůr

Komunikace sběrný dvůr

V roce 2023 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s potřebnou nosností pro těžkou dopravu, která na sběrný dvůr proudí. Zároveň vzniknout také nová parkovací místa pro prodejnu Re Use Centra Technických služeb města Jaroměř.