Korunní hradby I. – brána

Korunní hradby I. – brána

V areálu Korunních hradeb, který se rozprostírá u řeky Labe, se nachází budova západní části původní brány. Původní areál opevnění severního předmostí s dvojicí bastionů, spojovacími kurtinami, vestavěných obytných a skladovací objektů s ravelinem XXXVIII, byl vystavěn v letech 1784-1787. Následně byla vnější část opevnění včetně Korunní brány odstraněna či pobořena. Také Bastion XXXV byl zbořen, zachovala se nepatrná část valu boků a navazující části líce. Uprostřed na nádvoří zbořeného bastionu XXXV se nachází objekt válečného muničního skladu (prachárny). Demolice skončily definitivně v r. 1950. Dnes je areál Korunních hradeb pod ochranou památkové péče.

Na severní straně východní brány se nachází odhalená zeď, která původně byla součástí dnes již chybějících prvků opevnění. Tato zeď se potupně rozpadá a ohrožuje majitele sousedních pozemků. Z tohoto důvodu je potřeba provést její sanaci včetně vyřešení odvodnění, aby nezatékalo do kasemat, které jsou městem pronajímány a nedocházelo tak k další destrukci objektu.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet10.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 10. 2024

Galerie obrázků akce