Muzea bez hranic

Muzea bez hranic

Záměr vytvoření historické expozice na hlavní turistické lokalitě v pevnosti Josefov, tedy na Bastionu I, je seznámit návštěvníky s významnými kapitolami dějin Jaroměře a bývalého pevnostního města Josefov.
Cílem je podpořit zvýšení turistické přitažlivosti městského objektu a přeshraniční spolupráce s partnery s Polska, díky které vzniknou velmi zajímavé společné projekty. Realizace stavební části by měla započít již v roce 2024. Studii zpracoval Akad.arch. David Vávra a projektovou přípravu pak zaštítila společnost FORT 21 s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet30.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)30. 09. 2024

Galerie obrázků akce