Oprava a odvodnění komunikace v Semonicích

Oprava a odvodnění komunikace v Semonicích

Na území části Semonice se nachází komunikace, která slouží k propojení horní komunikace (ul. Hradecká) se spodní komunikací a zároveň slouží jako příjezdová cesta k několika nemovitostem. Tato propojující komunikace se nachází ve svahu a je ve špatném technickém stavu s absencí řešení odvodnění. V letošním roce by tak mělo dojít ke kompletní rekonstrukci komunikace včetně řešení odvodnění. Projektovou dokumentaci připravila společnost TR Design s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet5.200.000 Kč
Schválený rozpočet5.200.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)02. 10. 2023
Převzetí díla (předpoklad)15. 12. 2023

Galerie obrázků akce